Zakład Poligraficzny Krystyna Kopp
ul. Szkolna 10, 87-400 Golub-Dobrzyń
tel. 56 683 25 39, 571 335 499
fax 56 683 40 87

e-mail: poligrafia@zpgd.pl

Płatność przelewem po otrzymaniu faktury - 21 dni.

Nr konta: 88 1020 5024 0000 1102 0066 2155


Przesyłka kurierska w cenie - 17,00 zł brutto za paczkę.
Koszt wysyłki ujęty na fakturze.
W zamówieniu prosimy o podanie numeru telefonu kontaktowego dla kuriera.

Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Wysyłka paczek we wtorki i czwartki.


Oferta dla Straży Pożarnej - ceny brutto, obowiązują od 01.02.2019r.

Wartość faktury może nieznacznie różnić się od wartości zamówienia.


Druki dla PSP / OSP


PSP01 - Karta udzielonej kwalifikowanej pierwszej pomocy (A4/150k-3skł) - 24,00 zł/bl.
PSP02 - Potwierdzenie przekazania terenu, obiektu lub mienia objęt. dział. ratown. (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP02A - Potwierdzenie przekazania terenu, obiek. lub mienia objęt. dział. ratown. (A4/100k-2skł) - 16,00 zł/bl.
PSP03 - Decyzja kierującego działaniem ratowniczym (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP04 - Pokwitowanie przejęcia mienia w użytkowanie (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP05 - Pokwitowanie zwrotu mienia (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP06 - Potwierdzenie udziału w działaniu ratowniczym (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP07 - Raport kierującego działaniem ratowniczym (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP08 - Dyspozycja usunięcia pojazdu (A4/150k-3skł) - 24,00 zł/bl.
PSP09 - Karta dekontaminacyjna osoby poszkodowanej (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP10 - Protokół ustaleń z czynn. kontr.-rozp. w zakr. ochrony przeciwpoż. (2xA4/100k-2skł) - 29,00 zł/kpl
PSP11 - Protokół z inspekcji gotowości operacyjnej (6xA4/100k-2skł) - 82,00 zł/kpl
PSP12 - Karta mieszkaniowa funkcjonariusza (papier 250g A4-2str.) - 0,30 zł/szt.
PSP13 - Karta mundurowa (papier 250g A4-2str.) - 0,30 zł/szt.
PSP14 - Karta odzieży specjalnej i ekwipunku (papier 250g A4-2str.) - 0,30 zł/szt.
PSP14A - Karta ubrania specjalnego (papier 250g A4-2str.) - 0,30 zł/szt.
PSP15 - Kontrolka obsług okresowych i wymiany olejów (papier 250g A5-2str.) - 0,20 zł/szt.
PSP16 - Informacja o działan. ratown. przepr. przez oddział/pododdział cz. I (A4/100k-2skł) - 16,00 zł/bl.
PSP17 - Informacja o działaniach grupy poszukiwawczo-ratown. cz. II (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP18 - Informacja o działaniach grupy ratown. wysokościowego cz. III (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP19 - Informacja o działaniach grupy ratown. wodno-nurkowego cz. IV (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP20 - Informacja o działan. grupy ratown. chemiczno-ekologiczn. cz. V (A4/100k-2skł) - 16,00 zł/bl.
PSP21 - Karta wypadku nurkowego (A4/150k-2skł) - 24,00 zł/bl.
PSP22 - Karta zdarzenia (A4/100k-2 str. pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP23 - Informacja ze zdarzenia (A4/100k-2 str. pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP24 - Meldunek o wypadku /kolizji/ pojazdu (A4/100k-2 str. pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP25 - Meldunek o wypadku lekkim ratownika (A4/100k pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP26 - Meldunek o wypadkach śmiert., ciężkich i zbior. ratowników (A4/100k pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP27 - Zestawienie dobowe zdarzeń na dzień (A4/100k pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP28 - Okresowa karta pracy pojazdu (A4/100k-2str. pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP29 - Wkładka uzupełniająca do karty pracy pojazdu (A4/100k-2str. pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP30 - Rozliczenie przebiegu i czasu pracy oraz zużycia paliwa (A4/100k pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP30A - Miesięczna karta drogowa pożarniczego pojazdu samochod. (A4/100k-2str. pap. offs.) - 8,00 zł/bl.
PSP31 - Okresowa karta pracy sprzętu silnikowego (A4/100k pap. offset.) - 8,00 zł/bl.
PSP32 - Roczna karta eksploatacji pojazdu i sprzętu (A5/100k pap. offset.) - 4,80 zł/bl.
PSP33 - Książka podziału bojowego (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP33A - Książka podziału bojowego (A4/200k opr.twarda) - 44,00 zł/ks.
PSP33D - Książka podziału bojowego - (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks. województwo dolnośląskie
PSP33AD - Książka podziału bojowego - (A4/200k opr.twarda) - 44,00 zł/ks. województwo dolnośląskie

PSP34 - Książka raportów dyżurnego operacyjnego (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP35 - Książka raportów służby podoficera dyżurnego i strażaka (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP36 - Książka rozkazów Dowódcy JRG PSP (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP36A - Książka rozkazów Dowódcy JRG PSP (A4/200k opr.twarda) - 44,00 zł/ks.
PSP37 - Książka rozkazów Komendanta Powiatowego PSP (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP37A - Książka rozkazów Komendanta Miejskiego PSP (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP38 - Ewidencja pożarów i miejscowych zagrożeń (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP39 - Dziennik korespondencji radiowej (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP40 - Książka doręczeń przesyłek miejscowych (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP41 - Wykaz przesyłek nadanych (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP42 - Dziennik ewidencji (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP43 - Dziennik ewidencji wykonanych dokumentów (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP44 - Raport dyspozytora (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP45 - Rejestr książek ewidencyjnych, dzienników i teczek (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP46 - Rejestr wydanych przedmiotów (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP47 - Księga główna materiałów pędnych (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP48 - Ewidencja okresowych kart pracy pojazdów i urządzeń (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP49 - Książka ewidencji pracy i badań sprzętu ODO po użyciu (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP50 - Książka ewidencji napełn. butli powietrz. i ewidencji pracy sprężarki (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP51 - Książka ewidencji wejść i wyjść w PSP (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP52 - Książka kontroli i badań sprzętu ODO - (A5/30k) - 10,00 zł/ks.
PSP53 - Dowód techniczny pojazdu mechanicznego (sprzętu) - (A5/16k) - 4,80 zł/ks.
PSP54 - Dowód techniczny sprzętu silnikowego - (A5/4k) - 3,00 zł/ks.
PSP55 - Dziennik korespondencyjny PSP/OSP (A4/100k opr.twarda) - 22,00 zł/ks.
PSP56 - Książka konserwacji i napraw sprzętu silnikowego (A4/100k opr.twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
PSP57 - Karta zgłoszenia (A6/99k-3skł) - 4,80 zł/bl.
PSP58 - Wezwanie w celu złożenia wyjaśnień (A5/100k-2skł) - 8,50 zł/bl.
PSP59 - Legitymacja służbowa strażaka PSP - 10,00 zł/szt.
PSP60 - Akta osobowe PSP - 3 częściowe - 29,00 zł/szt.

OSP01 - Książka skarbnika - (A4/50k opr. twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
OSP02 - Książka inwentarzowa (gospodarza) OSP - (A4/50k opr. twarda pozioma) - 22,00 zł/ks.
OSP03 - Książka Naczelnika OSP (A4/50k opr. twarda) - 24,00 zł/ks.
OSP04 - Książka pracy OSP (A4/50k opr. twarda) - 24,00 zł/ks.
OSP05 - Książka protokołów OSP (A4/100k opr. twarda) - 22,00 zł/ks.
OSP06 - Książka działań ratowniczo-gaśniczych OSP (A4/50k opr. twarda) - 22,00 zł/ks.
OSP07 - Legitymacja służbowa strażaka OSP - 10,00 zł/szt.

DI14 - Potwierdzenie odbioru z taśmą samoprzylepną - 100szt. - 14,80 zł/kpl
DZI01 - Dziennik korespondencyjny ogólny (koresp. przychodząco - wychodząca) (A4/96k.) - 17,00 zł/ks.
DZI02 - Dziennik korespondencyjny ogólny (koresp. przychodząco - wychodząca) (A4/160k.) - 22,00 zł/ks.

MD33 - Karta segregacyjna 10x15cm - (kolor/2 str./perforacja) - 2,50 zł/szt.
MD34 - Lista poszkodowanych w zdarzeniu masowym - (A4/140g/kolor) - 1,30 zł/szt.
MD53 - Karta indywidualna ratownika medycznego - (A4/100k-2skł.) - 16,00 zł/bl.
MDK39 - Książeczka szczepień - (A5/6k) - 4,50 zł/ks.

U40 - Wezwanie w celu złożenia wyjaśnień z indywidualnym nadrukiem (A5/100k-2skł) - 12,00 zł/bl.
U41 - Zezwol. na kierow. pojazdem uprzyw. lub poj. przewoż. wart. pienięż. (A7/2str./180g/róż) - 0,80 zł/szt.
U42 - Upoważnienie do prowadzenia pojazdów służbowych PSP (85,5X54/2str., kpl=100sztuk) - 42,00 zł/kpl


Posiadamy w sprzedaży druki akcydensowe: faktury, rachunki, dokumenty magazynowe, kasowe, księgowe, bankowe, kadrowe, formularze do nadruku (przelewy, podatki), dzienniki budowy oraz druki dla kierowców (CMR, karty drogowe). Drukujemy ulotki i wizytówki oraz zaproszenia okolicznościowe. Wykonujemy wszelkie druki według dostarczonego wzoru.
Koszt wysyłki 17 zł brutto (niezależnie od wielkości zamówienia).