RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Zakładzie Poligraficznym Krystyna Kopp

Szanowni Państwo,
25 maja 2018 roku wchodzi w życie nowe Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO), które ma na celu lepszą ochronę Państwa danych. W związku z powyższym przekazujemy Państwu informację o przetwarzanych przez nas danych osobowych, a także przysługujących Państwu w związku z tym prawach.

1. Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest ZAKŁAD POLIGRAFICZY Krystyna Kopp, ul. Szkolna 10, 87-400 Golub-Dobrzyń, NIP:878-000-55-13.

2. Przetwarzanie Państwa danych jest realizowanie przez ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Krystyna Kopp (dalej Sprzedawca), a wynika z prowadzonej działalności: sprzedaży produktów i usług. Cele przetwarzania: informacyjny, obsługa transakcji sprzedaży, marketing, prowadzenie działań promocyjnych obecnie jak i w przyszłości.

3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem przez ZAKŁAD POLIGRAFICZNY Krystyna Kopp Państwa danych osobowych, mogą Państwo kontaktować się z nami następujący sposób:
- za pośrednictwem poczty e-mail na adres: poligrafia@zpgd.pl;
- telefonicznie pod numerem: 56 683 25 39;
- za pośrednictwem poczty pisząc na nasz adres.

4. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klienta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 94/46/We (dalej "RODO") - tj. przetwarzanie danych osobowych Klienta jest niezbędne do wykonania umowy, której Klient jest stroną - odpowiednio umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i /lub umowy sprzedaży.

5. Podanie przez Klienta danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy (oraz czynności dążących do zawarcia umowy) ze Sprzedawcą. Podanie przez Klienta swoich danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży ze Sprzedawcą oraz umożliwienia przesyłania do niego treści marketingowych.

6. Sprzedawca będzie przechowywał i przetwarzał dane osobowe Klienta przez okres prowadzenia przez Sprzedawcę działalności gospodarczej, chyba, że Klient skorzysta wcześniej z przysługującego mu prawa do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.

7. Sprzedawca będzie przekazywał dane osobowe Klienta tylko swoim dostawcom, którym zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych np. dostawca usług przewozowych, usług prawnych i rachunkowych. Wszystkie podmioty, którym Sprzedawca będzie przekazywać dane osobowe Klienta będą je przetwarzać na podstawie umowy ze Sprzedawcą i tylko zgodnie z poleceniami Sprzedawcy.

8. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a. prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych lub prawo do przetworzenia ograniczenia przetwarzania
b. prawo dostępu do danych osobowych Klienta,
c. prawo żądania sprostowania danych osobowych Klienta,
d. prawo żądania usunięcia danych osobowych Klienta - "do bycia zapomnianym"
e. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych Klienta,
f. prawo do przenoszenia danych osobowych Klienta
g. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych - tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.